Dekarbonizacja przemysłu, czyli jak efektywniej wykorzystać zasoby energetyczne

Solidna porcja informacji o energii z odzysku. Sprawdź koniecznie!

Wskutek rozkwitu przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost popytu na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również świadomość jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych powoduje, iż przedsiębiorstwa szukają nowych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – redukcja wykorzystania gazu i węgla

Działanie, które ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej przemysłu za sprawą wdrażanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze korzystanie ze źródeł energii, głównie przez zredukowanie wykorzystania gazu i węgla oraz zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, lub trigeneracja, która poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego produkowany jest także chłód.

W szeregu sfer przemysłu możliwe jest także wykorzystanie energii z odzysku, innymi słowy “czystej energii”. To energia, która jest generowana na rozmaitych etapach produkcji i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezpowrotnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie powtórne jej wykorzystanie daje z czasem poważne oszczędności, jak również skutkuje zredukowaniem emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest ważna?

W czasie globalnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań ludzkości na ekosystem, a także wiedzy, iż złoża paliw kopalnych za kilka dekad się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, bo jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Przekierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej i odzyskanej to optymalna metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie takich procesów wymaga poniesienia sporych kosztów, jednak w rezultacie zysk jaki one przynoszą, zupełnie je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę innowację. Natomiast redukcja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko to już zysk dla każdego człowieka.

Kontakt:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10