ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Metoda kasowa. Uzyskaj więcej szczegółów.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. W takim przypadku fiskus nie nie rozpatruje czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi czy też sprzedane produkty. Jeżeli takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i w konsekwencji narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta zapłaty. Ze względu na wskazany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców, lecz powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Gdy więc sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie polecają średnim biznesom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym monitorowaniem wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy kilkuset dokumentach kontrola należności pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i likwidację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]