Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

Dalsze informacje o bezpłatnym generatorze not księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 – bądź więcej – euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Należy wspomnieć, iż taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu należności za fakturę może być kwestią chwilowych problemów finansowych bądź niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Skorzystaj z darmowego generatora not księgowych

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która posiada także kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]