Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Na ihpweb.pl znajdziesz więcej informacji o proforma co to.

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, ale także i większość osób realizujących zakupy przez internet, miał styczność choć raz z fakturą proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Faktura proforma – dowód księgowy czy handlowy?

W języku łacińskim pro forma znaczy „prowizorycznie”, dlatego raz za razem spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, a więc nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Powinno się aczkolwiek zachować ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący formą zaproponowania jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi czy kupna artykułów, a więc zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie była zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej przedłożone mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy można wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma posiada te same dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów (odbiorcy i wystawcy),
  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • nazwę towarów lub usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie uwzględnionych zniżek,
  • określenie przewidywanego terminu doręczenia towaru bądź wykonania usługi,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby bez trudności można było rozróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej skutki podatkowe. Należy też mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy klient przeleje już zaliczkę bądź wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.