Jak poznać swoich przodków? Pomoże drzewo genealogiczne

Znajomość dziejów rodu niezbędna jest do rozwinięcia poczucia naszej tożsamości. To na wiadomościach o przodkach budowana jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o rodzinie przekazywana przez rodziców i dziadków. Ale nie brakuje jednak i takich, dla których to nie wystarczy. W ich przypadku przygotowanie drzewa genealogicznego jest rewelacyjnym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli żmudna praca , która wymaga cierpliwości

Stworzenie drzewa genealogicznego – głównie takiego , które sięga kilka pokoleń wstecz – bez wątpienia nie może być zaliczone do prostych. Wyszukiwanie dat czy miejsc urodzenia się i śmierci kolejnych krewnych pochłania naprawdę dużo pracy. Informacje wyszukać można w trudno dostępnych archiwach miejskich oraz kartotekach parafialnych. W większości przypadków można przeglądać je bezpłatnie. Są jednak i takie miejsca, gdzie należy wnieść nieraz naprawdę wysoką opłatę. Koszt stworzenia drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które zamierza się w nim ująć. Warto pamiętać, że wysokość wydatków może również wzrosnąć wraz z potrzebą podróżowania do następnych parafii czy urzędów miejskich rozrzuconych po kraju. Rzadko wszak rodzina od początku swojego istnienia przebywa w tym samym mieście.

Drzewa genealogiczne – dlatego warto je robić?

Na wstępie wspomnieliśmy, że wiedza na temat swoich przodków jest potrzebna do wytworzenia poczucia własnej tożsamości. Pozwala pełniej stać się częścią małej wspólnoty, jaką jest rodzina. Sprawia to również, iż przestajemy czuć się samotni w dzisiejszym świecie. To z tych powodów na chwilę obecną mnóstwo Polaków podejmuje decyzję o poleceniu opracowania drzewa genealogicznego.