Kontener na odpady – niezbędny na placu budowy

Jeśli chcesz zamówić kontenery budowlane, zobacz tu

Kontenery na odpady pełnią istotną funkcję w czasie wykonywania robót remontowo-budowlanych – pozwalają na legalne pozbycie się pozostałości po demontażu stolarki, skuwaniu płytek i innych pracach. Jakie kontenery stalowe są dostępne na rynku? Gdzie można je zamówić?

Kontener na odpady budowlane – wybierz najwyższą jakość

W Polsce wytwórstwem pojemnych i trwałych kontenerów na odpady zajmuje się Ekombud Sp. z o.o. – w swojej ofercie posiada m.in. kontenery na złom i kontenery na gruz. Te typy pojemników wykorzystują nie tylko firmy budowlane, ale też przedsiębiorstwa usług komunalnych, podmioty zajmujące się wypożyczaniem kontenerów na odpady budowlane czy PSZOKi, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które oprócz resztek wytwarzanych w gospodarstwach domowych, przyjmują także gruz ceglany i betonowy, złom oraz innego typu odpadki po remontach.

Kontenery wykorzystywane na budowach – rodzaje

W sprzedaży jest sporo wariantów pojemników na odpady. Są pojemniki z plandeką, muldy symetryczne i asymetryczne, kontenery z pokrywą, otwarte, kontenery stalowe oraz wiele innych modeli. Wśród obecnych na rynku kontenerów wykorzystywanych w budownictwie najchętniej używane są modele hakowe, samowyładowcze, a także rolkowe. Kontener hakowy może znaleźć zastosowanie na budowie lub w zakładzie produkcyjnym. Zależnie od zapotrzebowania można wyposażyć się w kontener z pokrywą. Na placach budowy częstokroć stosowane są także kontenery do przewozu surowców sypkich – przede wszystkim są to modele samowyładowcze, gdyż można je szybko rozładować.

Kontakt:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]