Badania psychologiczne kierowców – garść faktów

Sprawdź, kto oferuje badania psychotechniczne Bielsko Biała.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale także poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia określonych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy muszą poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego się bać. Całość badań zbudowana jest z testów osobowościowych, testów inteligencji, wywiadu psychologicznego oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Uwzględniają m.in: psychotyzm, ekstra- oraz introwersję i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje aparat krzyżowy, wirometr, miernik czasu reakcji, stereometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy noszą okulary, powinni tylko pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1, D1+E, D+E i D. Przechodzić muszą je także osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora bądź instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Warto dodać, że przejść je muszą także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je jedynie raz.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]