Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

Ochrona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity grzybów oraz pleśni z biegiem czasu odbiją się negatywnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto wykona zabezpieczenie fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy zostawić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w danej sytuacji. Wszak wykorzystanie odpowiednich technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest także szczegółowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zbadać czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda w mgnieniu oka wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią stosuje się odmienne sposoby. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zastopuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów też powinno się zlecić profesjonalistom, bo nagminnym błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) lub użycie ich tanich substytutów, nie mających podobnych parametrów wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieefektywna.