Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ możesz uzyskać poradę tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Ubiegłe lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się również duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia studiów lub pracy w Polsce.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji czy Białorusi. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]