Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo przydatne także dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego faktycznie nie jest w stanie pracować lub czy informacje podane przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu których problemów może być pomocny.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. Aby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, obywatelstwa któregoś z krajów należących Unii Europejskiej i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest też bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. gdy podejrzewamy, iż nasz partner nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam także określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego partnera, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.