Szukasz tłumacza przysięgłego? Sprawdź, jak oszacować koszt przekładu

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków. Uzyskaj więcej informacji.

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń przygotowują tysiące uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Mimo, iż w internecie bez trudu da się wyszukać darmowe platformy oferujące translację, wciąż nie zastąpią one usług zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często obligatoryjne, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak z grubsza oszacować cenę przekładu. Co wobec tego wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, termin wykonania, typ przekładu – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Na to ile docelowo zapłacisz za tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, z którego lub na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (szwedzki, angielski) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie najczęściej tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańszy niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub tematyka dokumentu. Translacja dokumentów handlowych, prac akademickich lub opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, żeby trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niedopuszczalnych błędów.
4. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” musimy szykować się na wyższe ceny.

Dlaczego przekład przysięgły to większy wydatek?

Trzeba dodać, że przekład różnego typu dokumentów jak świadectwo urodzenia czy dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny, a także oznacza czy przekład wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w razie konieczności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]